14. december 2018

Okay at bede om hjælp

Årsberetning Home Start Hedensted 2018

Home Start Hedensted er en frivillig organisation, der støtter pressede småbørnsfamilier med mindst ét barn under skolepligtig alder. Afdelingen i Hedensted startede i efteråret 2012 og er en afdeling under Home Start Danmark og det internationale Home Start, som begyndte i England for mere end 40 år siden.
Årsberetningen er en refleksion over afdelingen arbejde og udvikling i 2018.

Bestyrelsen:
Home Start Hedensteds bestyrelse består af:

• Formand Tanja Møgeltoft Vestergaard
• Kasserer: Susanne Ernst
• Børneansvarlig: Olav Tornøe
• Grethe Stjernholm
• Inga Midtgaard
• Janus Kirk Faaborg

Der afholdes bestyrelsesmøder fire gange årligt og bestyrelsen varetager det overordnede og formelle ansvar for afdelingens drift.

Koordinator:
Trine Hansen er ansat pr. 1. april 2017 i en lønnet stilling (25 timer ugtl.) til at lede det daglige arbejde.

Økonomi:
Home Start er en nonprofitorganisation. Home Start Hedensted har et godt samarbejde med Hedensted kommune. Vi glæder os over og takker for, at kommunen har valgt at indgå forlænget partnerskabsaftale med Home Start Hedensted, hvilket er helt nødvendig for vores eksistens. Nuværende aftale gælder til udgangen af år 2023 og det sikrer et sundt økonomisk bagland at arbejde ud fra, i de familier som har stort behov for støtte og hjælp.
Derudover har vi søgt og modtaget bevilling på 5.000 kr. både fra Hedensted Rotary Klub og Rotary Danmarks Hjælpefond til et arrangement for vores familier til afholdelse august 2019. Vi er taknemmelige for at blive mødt med anerkendelse af vores arbejde med flotte donationer.

Kerneydelsen/familierne:
Mange familier er pressede i dag. Selve det at være familie med små børn betyder, at mange oplever hverdagen presset, fordi der er mange ting, der skal nås. De familier som Home Start støtter har ofte ekstra udfordringer. Det kan være skilsmisse, dødsfald i nærmeste familie, dårlig økonomi, manglende overskud til praktiske gøremål, usikkerhed i af være forældre, manglende netværk, tvillinger i familien, udenlandsk baggrund og dermed kulturforskelle og integration, diagnoser, sygdom angst og depression hos børn eller voksne i familien, flere komplekse udfordringer i samme familie.

Home Starts frivillige familievenner yder hjælp i medmenneskelig øjenhøjde. Vores hjælp er lige fra at hjælpe med vasketøjet, skabe stjernestunder med børnene eller have tid til en god snak om det at være forældre i Danmark anno 2018. Vores formål er at give børn den bedste start på livet. Det gøres ved at hjælpe forældrene, så de og dermed hele familien får overskud igen.

”Dokumentation” for at Home Starts arbejder virker og gør en forskel, ses bedst i de udtalelser som vi får fra familierne der modtager støtten. Følgende er ordrette citater.

Far: ”Vores familieven er en utrolig hyggelig fætter som kommer med masser af livserfaring og på den måde får vi visdom ind i livet. ”

Mor: ”At få besøg af vores familieven er overskud lige ind i blodet.”

Barn 7 år: ”Jeg vil gerne være sådan én som vores familieven, jeg vil også gerne hjælpe og gøre andre mennesker glade.”

Mor: ”Min familieven har været trofast, har et dejligt væsen, et godt tag på børn, kan og vil læse med børnene, ordne vasketøj skrælle kartofler, men vigtigst af alt, så kan jeg mærke, at det hele kommer fra hjertet”. Jeg er vild med den menneskelighed der ligger i vores frivillighedskultur.”

Mor: ”Da vi fik vores familieven, stod vi ligesom i en dal, og nu efter 8-9 måneders støtte føles det som om vi står på toppen af bjerget, takket være hende.”

Far: ”Det har været en befrielse at se hvordan vores familieven har talt til vores søn i et roligt toneleje og haft øjenkontakt med ham, vi har kopieret den måde at være sammen på i familien og råber ikke længere ad vores barn. Vi har fulgt familievennens guidning på den måde.”

Mor: ”Det har været en fest at have vores familieven, hun har lyttet og givet os et skub i den positive retning og samtidig støttet op. Tak til hende og tak til Home Start.”

Mor: ”Normalt har jeg hjertet helt oppe i halsen, men de to timer min familieven er her, er jeg så lettet. Jeg slapper af.”

Mor: ”Der sker et eller andet inde i mig lige før min familieven skal komme. Jeg får ordnet alt muligt praktisk, så vi rigtig kan udnytte tiden med hende i familien. Hun har også fået min datter til at spise morgenmad. Det er ikke sket i 1,5 år. Hun er fantastisk. Hun må være den bedste familieven der findes.”

Hele 43 familier har fået hjælp af Home Start Hedensted i 2018 og i alt 112 børn har oplevet, at det er okay at bede om hjælp i livet. Det gør mor og far også – og det er afgørende rart.

I juli måned fik Home Start mulighed for at tilbyde gratis billetter til Onkel Reje koncert i Juelsminde takket være Juelsminde Havnefest. 54 familiemedlemmer som alle modtager støtte fra Home Start deltog og fik en sommeroplevelse sammen.

Familievenner:
Der er p.t. 37 aktive frivillige i Home Start Hedensted. Det er dem, der uge efter uge trofast og sikkert yder støtte to timer om ugen i min. et halvt år – eller så længe der er behov for støtte i familien. 

Familievennerne lytter nysgerrigt og åbent og kommer med opmuntring hver gang de kan. De anerkender familiernes ind imellem hårde kampe med livets udfordringer og de bliver hos familierne mens de står midt i deres livs krise og synes at alt virker svært. Familievennerne er stabile og gode relationer i svære tider. Familievennerne er Home Starts guld! Tak for indsatserne.

Fire gange om året mødes alle frivillige familievenner til erfaringsdeling i Frivillighuset i Hedensted. Her er der anonymt mulighed for at dele undren og tanker om det at være familieven og arbejde i hjemmene. Alle kommer til orde og alle byder ind med refleksioner til fælles gavn. Disse erfaringsdelinger er på den måde en naturlig fortsættelse af det 20 timers kursus alle frivillige deltager i inden opstart i Home Start. Fremmødet til arrangementerne viser med tydelighed at der er behov for at mødes og snakke sammen.
I januar afholdte vi nytårskur for frivillige for at høre nyt om afdelingen og hygge os sammen. I år har Home Start haft besøg af Hjerteforeningen som underviste i genoplivning og hjerte-lunge-redning. Håber aldrig vi får brug for det i praksis, men giver stor tryghed at kunne.

Torsdag d. 11. oktober 2018 deltog Home Starts frivillige i årets Frivillig Fest, som er et tiltag vi sætter pris på at Hedensted kommune arrangerer for alle frivillige. Tak.

Nyheder:
I løbet af 2018 har Home Start Hedensted modtaget to praktikanter i forløb af 8 og 4 ugers varighed. Et tiltag der er vist interesse for i flere andre Home Start afdelinger i Danmark efterfølgende.

Home Start Hedensted gik i 2018 ind i et samarbejde med University College Lillebælt og de lokale biblioteker om sproglig udvikling. Projektet er 4-årigt og bevilliget af Egmont Fonden. Formålet er at støtte småbørnsforældre i at styrke børnenes sproglige udvikling og øge deres læseparathed – på trods af udfordringer i familien. Denne indsats kan familievennerne hjælpe med til, i de familier der ønsker det. I praksis betyder det, at mange flere børn kommer på biblioteket og får læst bøger højt end før og dermed øger chancerne for at være på niveau med deres jævnaldrende og få interesse for at lære.
To frivillige er ”bogorme” på projektet og bindeled mellem familievenner, familier og bibliotekerne.

Samarbejdspartnere:
Det er i Home Starts interesse at samarbejde med relevante instanser og gør det i den udstrækning det giver mening. Vi har til formål at hjælpe flest mulige familier i Hedensted kommune og samarbejder blandt andre med sundhedsplejen, daginstitutioner, dagplejen ligesom familieafdelingen oplyser om vores tilbud til familier. 

Home Start har i årets løb holdt oplæg i mange sammenhænge lokalt og der er stor interesse for arbejdet og dets effekter og historier der fortælles. Home Start deltager i relevante interne og eksterne seminarer og høringer hvor børns trivsels og forebyggende arbejde er på plakaten.
Landsmødet i Home Start foregik i år i marts, her var Home Start Hedensted tilmeldt med både frivillige, bestyrelsesmedlemmer og koordinator. Her blev bogprojektet kickstartet bl.a. med et foredrag af Rachel Røst stifter og leder af ”Læs for Livet”.

Home Start Hedensted er en sund og meningsfuld afdeling af Home Start Danmark og vi har fremdrift hele tiden. Vi ser nu tilbage på et succesfuldt år og glæder os til at støtte småbørnsfamilier igen i 2019.

På Home Starts Hedensteds vegne
Koordinator Trine Hansen
November 2018

Læs mere om Home-Start Hedensted på deres profil.

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble